OBXECTIVOS

O obxectivo xeral que se persegue na psicomotricidade é apoiar e favorecer o desenvolvemento madurativo do neno/a, é dicir:

  • FAVORECER O DENSENVOLVEMENTO DA FUNCIÓN SIMBÓLICA (DA CAPACIDADE DE REPRESENTACIÓN) A PARTIR DO PRACER DA ACCIÓN E O XOGO.
  • FAVORECER A SEGURIDADE AFECTIVA (ANGUSTIAS DE PÉRDIDA) POR MEDIO DO PRACER DA ACCIÓN.
  • FAVORECER O DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS DE DESCENTRACIÓN TÓNICO-EMOCIONAL, INDISPENSABLE PARA ACCEDER Ó PRACER DE PENSAR E Ó PENSAMENTO OPERATORIO.
superheroe

Dende a psicomotricidade tamén se FAVORECE:

  • A EXPRESIÓN DE EMOCIÓNS
  • A COMUNICACIÓN E RELACIÓN ENTRE IGUAIS
  • O DESENVOLVEMENTO DA IDENTIDADE
  • O DESENVOLVEMENTO DO PENSAMENTO
  • O DESENVOLVEMENTO CORPORAL
  • O DESENVOLVEMENTO DA CREATIVIDADE
xogos

© 2013 medrando xuntos